Monday, 16/07/2018 - 03:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Trung Giang
Tin Slideshow
 Ngày đăng:08/05/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:06/04/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:06/04/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:06/04/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:02/04/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:02/04/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:02/04/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:02/03/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:26/01/2018
Tin Slideshow
 Ngày đăng:22/01/2018
Hoạt động Đội TNTP HCM
Phần thưởng của sự cố gắng các em trong kỳ thi giao lưu học sinh lớp 5, năm học 2017 - 2018.
Hoạt động chuyên môn
Chúc mừng các em trường Tiêu học Trung Giang các em quá tuyệt vời....
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Phần thưởng của sự cố gắng các em trong kỳ thi giao lưu học sinh lớp 5, năm học 2017 - 2018.
Số: CV 43.2018
Tên: (Tập huấn sử dụng và bàn giao phần mềm KĐCL GD năm 2018)
Số: BC 16.2018
Tên: (BAO CAO SO KET HOC KY 1 NAM HOC 2017 - 2018)
Số: BC 10.2018
Tên: (Báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT NH 2017 - 2018)
Số: HD 08.2018
Tên: (HD tổ chức giải bóng chuyền truyền thống năm 2018)
Số: QĐ 02.2018
Tên: (QĐ thành lập BTT, GSTT Hội thi TTHĐ năm học 2017-2018)
Số: CV 02.2018
Tên: (HĐ của hội đồng CMNV thư viện, thiết bị trường học)
Số: QĐ 151.2017
Tên: (QĐ chuyên đề công tác chuyên môn mầm non Họa My)